ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รอบที่ 2.2 โครงการพิเศษรับตรงสำนักวิชา (เปิดรับสมัคร วันที่ 22 มี.ค.-7 เม.ย.64)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 2

รอบที่ 2.2 โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน (เปิดรับสมัคร วันที่ 22 มี.ค.-7 เม.ย.64)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 2

รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบโควตา 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (อัพเดทประกาศรับสมัคร วันที่ 29 เมษายน 2564)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 2

รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบโควตา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (อัพเดตประกาศรับสมัคร วันที่ 29 เมษายน 2564)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 2