ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ Mr. Huang Shengsung ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาจีน มหาวิทยาลัย National Cheng Kung University (NCKU)

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์