ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ Dr. Luo Yong ผู้อำนวยการหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับผู้แทนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์