สำนักจีนวิทยาร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.ดร.ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์ คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยาพร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาจีนวิทยา เข้าร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน "The Great Chinese New Year 2015" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย โดยนักศึกษาได้ร่วมแสดงกังฟู, เชิดสิงโต และเชียร์ลีดเดอร์


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 5/06/2558
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787