งานวันวัฒนธรรมจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักวิชาจีนวิทยา จัดงานวันวัฒนธรรมจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของจีน โดยมีกิจกรรมการประกวดและการแสดงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยมี ผศ.ดร.อัครา อัครนิธิ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนฝ่ายไทย กล่าวรายงาน และรศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมจีน ไม่ว่าจะเป็นการเชิดสิงโตหรือการเต้นระบำจีน และยังมีการสาธิตทำอาหารจีน รวมถึงการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะจีนอีกด้วย


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 5/06/2558
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787