บทสัมภาษณ์ "ครูอ้อม" นางสาวนันทพร ก้อนรัมย์


เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เว็บไซต์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์นางสาวนันทพร ก้อนรัมย์ บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีน สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นนักศึกษาผู้พิการทางสายตา จึงขอเชิญชวนทุกท่านอ่านเรื่องราวเส้นทางการเป็นครูของ "ครูอ้อม" ได้จากบทสัมภาษณ์ โลกมืดสนิท จากลูกศิษย์สู่...การเป็น "ครูสอนภาษาจีน" https://bit.ly/3cij6wc


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 18/09/2563
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787