นศ.จีนวิทยากวาดรางวัลใหญ่


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 จัดโดยฝ่ายการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตจีนแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ได้มีการจัดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา รอบคัดเลือกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ โดยปีนี้ มฟล. ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 7 คน โดยมีอาจารย์ Fang Yuan จากสำนักวิชาจีนวิทยาเป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและกำกับดูแลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันครั้งนี้มีนักศึกษา 6 คน ได้ผ่านรอบคัดเลือกประเทศไทย จากผู้เข้าแข่งขัน 105 คนทั่วประเทศ โดยนักศึกษา มฟล. ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกวาดรางวัลใหญ่มาครองได้อย่างสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ

นางสาวศันสนี  ใจอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาจีนศึกษา สำนักวิชาจีนวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

นางสาวพัชรพร ประเสริฐสูง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาจีนศึกษา สำนักวิชาจีนวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

นางสาวเดือนสกาว มังกร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจีนศึกษา นักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา

รางวัลผลโหวตจากผู้ชมสูงสุด 6,103 คะแนน

นางสาวพัชรพร ประเสริฐสูง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาจีนศึกษา สำนักวิชาจีนวิทยา


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 13/07/2563
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787