เชิญชวนโหวตเป็นกำลังใจให้นักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยาที่เข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ รอบคัดเลือกประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563


เชิญชวนโหวตเป็นกำลังใจให้นักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยาที่เข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ รอบคัดเลือกประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563
หมายเลข 18, 19. 21, 22, 23, 24
https://www.easypolls.net/poll.html?p=5ef36c4be4b017b7455a93cf&fbclid=IwAR1Km4a94i5JdFczDc5fS7QmZuU1zqipU9xRQj4SNQShYgW1WU3b66HMYuE


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 25/06/2563
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787