แจ้งประกาศสำนักวิชาจีนวิทยา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)


เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการติดเชื้อและรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต และมีหลักฐานชัดเจนว่ามีผู้ป่วย หรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย สำนักวิชาจีนวิทยามีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักศึกษา จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตามประกาศแนบนี้


เอกสารประกอบ: rvMon52427.pdf
ประกาศข่าวเมื่อ: 27/01/2563
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787