ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Lin Caijun (林才均) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese Languag)


สำนักวิชาจีนวิทยาขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Lin Caijun (林才均) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese Language) อนุสาขาวิชาภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ จากมติสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นต้นไป


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 6/01/2563
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787