มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงรายร่วมกับสำนักวิชาจีนวิทยาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา 2 สถาบัน


เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงรายร่วมกับสำนักวิชาจีนวิทยาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา 2 สถาบัน เพื่อทำกิจกรรม ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ในหัวข้อ "โรงน้ำชา" กิจกรรมในวันดังกล่าวมีการบูรณาการเนื้อหาที่เรียนมาใช้สนทนาภาษาจีนทั้งการแนะนำตัว การบอกทาง การถามทาง การบอกเบอร์โทรศัพท์ กิจกรรมนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะได้นำภาษาจีนมาใช้อย่างแท้จริง


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 5/07/2562
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787