สำนักวิชาฯ จัดโครงการเรียนรู้ศิลปะแบบบูรณาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2562 สำนักวิชาฯ จัดโครงการเรียนรู้ศิลปะแบบบูรณาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ลานจอดรถอัฒจันทร์สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปะจีนและศิลปะท้องถิ่น (ล้านนา) ผ่านกิจกรรมการตัดตุง 12 นักษัตร โดยใช้เทคนิคการตัดกระดาษแบบลวดลายจีน มาประดับบนผืนตุงล้านนา การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเผยแพร่วัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยแก่ชาวต่างชาติ และได้สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นต่อไป


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 4/04/2562
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787