สำนักวิชาฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม


เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักวิชาจีนวิทยาโดยอาจารย์เมยาวี สุทธนี และอาจารย์นพเก้า แซ่เขา ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนพานพิทยาคม จำนวน 78 คน เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและแนะนำสาขาวิชาของสำนักวิชาจีนวิทยา


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 12/03/2562
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787