เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของจีนต่อประเด็นความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”


ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของจีนต่อประเด็นความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน” 中国在东盟安全问题上的角色研讨โดยพลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องพวงชมพู ชั้น 5 M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 8/03/2562
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787