แสดงความยินดีกับอาจารย์ณัฐธัญญา อนันตโชติ


สำนักวิชาจีนวิทยาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ณัฐธัญญา  อนันตโชติ (ขวา) ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้มีพัฒนาการด้านผลการเรียน “ระดับดีมาก” จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2560


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 8/03/2562
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787