คณะนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา ได้เข้าร่วมเผยแพร่ความรู้และศิลปวัฒนธรรมจีน


เมื่อกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน คณะนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา ได้เข้าร่วมเผยแพร่ความรู้และศิลปวัฒนธรรมจีนแก่หน่วยงาน/องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย และเทศบาลนครเชียงราย การร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจของสำนักวิชา ตามยุทธศาสตร์สำนักวิชาคือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-จีน โอกาสนี้นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน และได้รับความบันเทิงผ่านการเชิดสิงโต-มังกร การแสดงกังฟู และการแสดงระบำจีน ด้วย


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 4/03/2562
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787