สำนักวิชาจีนวิทยา จัดกิจกรรมฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิชาจีนวิทยา จัดกิจกรรมฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560แก่บัณฑิตสำนักวิชาจีนวิทยา จำนวน 362 คน โดยมีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 12กุมภาพันธ์ 2562  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเย็น  โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา ได้อวยพรให้บัณฑิตมีความสุขมีความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ ได้ย้ำกับบัณฑิตว่าหากประสงค์จะให้สำนักวิชาเพิ่มพูนความรู้หรือทักษะอื่นเกี่ยวกับจีน เช่นทักษะการแปล ทักษะภาษาจีนที่เกี่ยวกับวิชาชีพ  สามารถแจ้งผ่านกลุ่ม FacebookMFU Sinology Alumni ผ่านลิ้ง https://www.facebook.com/groups/310531176475590/


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 22/02/2562
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787