ขอเชิญชวนศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยการใช้โปรไฟล์รูปที่มีสัญลักษณ์ “MFU 10 ปี TCL: ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ


เนื่องในวาระแห่งการครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งสาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในปีพ.ศ.2561 ทางสาขาวิชาฯจึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยการใช้โปรไฟล์รูปที่มีสัญลักษณ์ “MFU 10 ปี TCL: ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ” ร่วมกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สร้างโปรไฟล์รูปสัญลักษณ์ คลิก !!

 

 

 

 

 

 


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 25/01/2561
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787