ส่งเหล่าซรือรุ้ง


สวัสดีครับ ผมชื่อนายสุรพิชญ์ วงศ์น้อย (เหล่าซรือแน็ก) จบมัธยมศึกษาตอนปลายศิลป์ภาษาจีนรุ่นที่ 1 จากโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ตอนที่เริ่มเรียนภาษาจีนก็คิดเลยว่าจะต้องเป็นครูสอนภาษาจีนให้ได้ ซึ่งในขณะนั้นมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตร์หรือคุรุศาสตร์วิชาเอกการสอนภาษาจีนมีน้อยมาก ไม่ถึง 10 ที่ จนกระทั้งช่วง ม.6 เทอม 1 โรงเรียนได้จัดทัศนศึกษาภาคเหนือ และได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ตอนนั้นก็บอกกับตัวเองเลยว่าต้องเข้าศึกษาต่อที่นี่ให้ได้ ต้องได้เท่านั้น ในที่สุดก็สอบติดรอบโควตาภาคเหนือความรู้สึกในตอนนั้นรู้สึกดีใจมาก เพราะนั่นคือบันไดขั้นแรกที่จะได้ก้าวไปยังฝั่งฝันของตัวเอง
 
หลังจากที่เรียนจบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (เกียรตินิยมอันดับ 1) ในปี 2558 ก็ตัดสินใจเป็นครูเลย และได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ในปี 2558 ปีแรกที่จบการศึกษา รู้สึกว่าเราได้เดินมาถึงความฝันที่เราตั้งไว้แล้ว ในช่วงที่เตรียมตัวก่อนสอบแข่งขันนั้น อยากจะบอกกับทุกคนว่าทุ่มเทมาก อ่านหนังสือเยอะมาก ในใจคิดไว้ตลอดว่าต้องสอบให้ได้ เพื่อครอบครัว เพื่อตนเอง คิดอยู่แค่นั้น เข้าไปศึกษาหัวข้อที่จะออกสอบหาหนังสือทุกสำนักอ่านซ้ำ ๆ อ่านจนจำไม่ได้ว่าอ่านไปกี่รอบแล้ว และถามตัวเองเสมอว่า ถ้าได้ใส่ชุดปกติขาวข้าราชการไปรับปริญญา  จะรู้สึกดีใจ ภูมิใจมากแค่ไหน นั่นคือสิ่งที่วาดฝันไว้ตลอดในช่วงอ่านหนังสือสอบ
 
ตั้งแต่เป็นเด็กก็รู้สึกว่าตัวเองต้องเป็นครูให้ได้ พอโตขึ้นก็สนใจในอาชีพนี้มาก เพราะ “ครู” เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่ เป็นอาชีพที่สำคัญที่สุด มีหลายคนที่ถามผมว่า “ทำไมถึงอยากเป็นครู ทำไมไม่อยากเป็นไกค์ ล่าม พนักงานบริษัท ทำธุรกิจ งานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นครูเงินเดือนน้อยนะ” ผมก็จะตอบคนเหล่านั้นเสมอว่า “ครูพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ ถ้าผมเป็นครูสอนนักเรียน ผมเชื่อว่ากว่าผมจะเกษียณอายุราชการ ผมจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนไปเรียน และประกอบอาชีพเหล่านั้นได้อีก นับร้อย นับพัน ” และนี่คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมรักในวิชาชีพครูมาก
 
คำแนะนำสำหรับน้อง ๆ ที่อยากประกอบอาชีพครู ขั้นแรกต้องรักและศรัทธาในอาชีพนี้ก่อน ต้องอยากสอน อยากพัฒนา ต้องขยันหมั่นหาความรู้ หากเราจะสอนผู้อื่น 1 แก้ว เราต้องมี 1 ถัง อ่านหนังสือทุ่มเท ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รู้สึกรักในสาขาวิชาที่เราจะสอน เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา แล้วคำว่า “ครูมืออาชีพ” ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม...

เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 15/06/2560
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787