โรงเรียนลำปางกัลยาณีเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


วันศุกร์ทีี่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี เอกภาษาจีน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื่อ และร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตรจากคณาจารย์ประจำสำนักวิชาจีนวิทยา รวมถึงร่วมสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนจากศิษย์รุ่นปัจจุบัน


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 4/11/2559
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787