ประกาศรับสมัครสมาชิกชมรมนาฏศิลป์จีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 皇太后大学艺术团招生简章 ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 มีนาคม 2558


More


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 5/06/2558
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-6723

สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038