พิธีทำบุญสำนักวิชาจีนวิทยา


   เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 สำนักวิชาจีนวิทยาได้จัดงานพิธีทำบุญประจำปีขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร E1 สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสการต่อตั้งสำนักวิชาจีนวิทยาขึ้นเป็นปีแรก และเพื่อเสริมความเป็นสิริมลคลให้กับบุคลากรทุกคนในสำนัก อีกทั้งหลังจากเสร็จพิธีการทำบุญสำนักจึงได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวขึ้นเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์อีกด้วย

 

 


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 6/06/2558
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787