กงสุลจีนเชียงใหม่เยือนสำนักวิชาจีนวิทยา


วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นายฉาวเสี่ยวเหลียง (Mr. Chao Xiaoliang) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเยือนสำนักวิชาจีนวิทยา ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์ คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์ในสำนักวิชา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยด้านจีนวิทยา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ เป็นต้น


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 5/06/2558
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787