ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กิจกรรมสำนักวิชา
ประกาศเมื่อวันที่ : 5/06/2558
พิธีทำบุญสำนักวิชาจีนวิทยา
ประกาศเมื่อวันที่ : 6/06/2558
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศเมื่อวันที่ : 6/06/2558
คณาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา ได้ดำเนินโครงการ “จีนวิทยาจิตอาสาพัฒนาชุมชน”
ประกาศเมื่อวันที่ : 29/06/2559
กิจกรรมสำนักวิชา
ประกาศเมื่อวันที่ : 5/06/2558
งานวันวัฒนธรรมจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประกาศเมื่อวันที่ : 5/06/2558
สำนักจีนวิทยาร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน
ประกาศเมื่อวันที่ : 5/06/2558
กงสุลจีนเชียงใหม่เยือนสำนักวิชาจีนวิทยา
ประกาศเมื่อวันที่ : 5/06/2558
โรงเรียนลำปางกัลยาณีเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประกาศเมื่อวันที่ : 4/11/2559
ขอเชิญชวนศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยการใช้โปรไฟล์รูปที่มีสัญลักษณ์ “MFU 10 ปี TCL: ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ
ประกาศเมื่อวันที่ : 25/01/2561
สำนักวิชาจีนวิทยา จัดกิจกรรมฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศเมื่อวันที่ : 22/02/2562
คณะนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา ได้เข้าร่วมเผยแพร่ความรู้และศิลปวัฒนธรรมจีน
ประกาศเมื่อวันที่ : 4/03/2562
ต้อนรับ Mr. Huang Shengsung ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาจีน มหาวิทยาลัย National Cheng Kung University (NCKU)
ประกาศเมื่อวันที่ : 4/03/2562
สำนักวิชาฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม
ประกาศเมื่อวันที่ : 12/03/2562
สำนักวิชาจีนวิทยาจัดกิจกรรมอบรม “หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่”
ประกาศเมื่อวันที่ : 8/03/2562
แสดงความยินดีกับอาจารย์ณัฐธัญญา อนันตโชติ
ประกาศเมื่อวันที่ : 8/03/2562
ต้อนรับ Visiting Professor ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ประกาศเมื่อวันที่ : 8/03/2562
เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของจีนต่อประเด็นความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”
ประกาศเมื่อวันที่ : 8/03/2562
สำนักวิชาฯ จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนสานฝันสู่ดอย
ประกาศเมื่อวันที่ : 12/03/2562
ต้อนรับคณะบุคลากรจากมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศเมื่อวันที่ : 4/04/2562
สำนักวิชาฯ จัดโครงการเรียนรู้ศิลปะแบบบูรณาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศเมื่อวันที่ : 4/04/2562
คณาจารย์หลักสูตร ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน เข้าพบผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
ประกาศเมื่อวันที่ : 4/04/2562
ต้อนรับคณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน
ประกาศเมื่อวันที่ : 14/06/2562
สำนักวิชาจีนวิทยาเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Belt & Road Initiative and Lancang-Mekong Cooperation เข้าร่วมงานฟรี!
ประกาศเมื่อวันที่ : 7/08/2562
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787