ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กิจกรรมสำนักวิชา
ประกาศเมื่อวันที่ : 5/06/2558
พิธีทำบุญสำนักวิชาจีนวิทยา
ประกาศเมื่อวันที่ : 6/06/2558
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศเมื่อวันที่ : 6/06/2558
คณาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา ได้ดำเนินโครงการ “จีนวิทยาจิตอาสาพัฒนาชุมชน”
ประกาศเมื่อวันที่ : 29/06/2559
กิจกรรมสำนักวิชา
ประกาศเมื่อวันที่ : 5/06/2558
งานวันวัฒนธรรมจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประกาศเมื่อวันที่ : 5/06/2558
สำนักจีนวิทยาร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน
ประกาศเมื่อวันที่ : 5/06/2558
กงสุลจีนเชียงใหม่เยือนสำนักวิชาจีนวิทยา
ประกาศเมื่อวันที่ : 5/06/2558
โรงเรียนลำปางกัลยาณีเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประกาศเมื่อวันที่ : 4/11/2559
ขอเชิญชวนศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยการใช้โปรไฟล์รูปที่มีสัญลักษณ์ “MFU 10 ปี TCL: ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ
ประกาศเมื่อวันที่ : 25/01/2561
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-6723

สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038