10 ปี การสอนภาษาจีน

สร้างรูป Profile TCL10

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการเฉลิมฉลอง 10 ปี การสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยการใช้รูป PROFILE ที่มีสัญลักษณ์

ขั้นตอนที่ 1: เลือกรูปของคุณ

BROWSE

ขั้นตอนที่ 2: เลือกแบบและปรับแต่งขั้นตอนที่ 3: บันทึกรูป PROFILE TCL10 ของคุณ

DOWNLOAD เลือกรูปใหม่