ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษา
ประกาศรับสมัครสมาชิกชมรมนาฏศิลป์จีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 皇太后大学艺术团招生简章 ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 มีนาคม 2558
ประกาศเมื่อวันที่ : 5/06/2558
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาจีนวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา
ประกาศเมื่อวันที่ : 5/06/2558
ข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนลำปางกัลยาณีเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประกาศเมื่อวันที่ : 4/11/2559
คณาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา ได้ดำเนินโครงการ “จีนวิทยาจิตอาสาพัฒนาชุมชน”
ประกาศเมื่อวันที่ : 29/06/2559
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศเมื่อวันที่ : 6/06/2558
ข่าวทั้งหมด

ศิษย์เก่า
นายวีรภัทร ติระดำรงค์กุล
ประกาศเมื่อวันที่ : 15/06/2560
ส่งเหล่าซรือรุ้ง
ประกาศเมื่อวันที่ : 15/06/2560
ข่าวทั้งหมด

School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-6723

สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038